กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 81 ถึง 90 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
81
ต.ในเมือง อ เมืองนครราชสีมา จ..นครราชสีมา
๐ ๔๔๒๔ ๔๖๙๒
82
ต.ในเมือง อ เมืองร้อยเอ็ด จ..ร้อยเอ็ด
๐ ๔๓๕๑ ๑๑๙๐
83
๓๑ หมู่ ๔ ต.กลางเวียง อ เวียงสา จ..น่าน
๐ ๕๔๗๘ ๑๘๗๒
84
ต.หัวเวียง อ เมืองลำปาง จ..ลำปาง
๐ ๕๔๓๒ ๒๒๗๖
85
ต.บางไผ่ อ เขตบางแค จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๓ ๓๐๔๒
86
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๒๑๔๘
87
ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒
88
ต.เขาวัว อ ท่าใหม่ จ..จันทบุรี
๐ ๓๙๔๓ ๑๕๑๑
89
ต.ในเมือง อ เมืองร้อยเอ็ด จ..ร้อยเอ็ด
๐ ๔๓๕๑ ๑๓๗๔
90
ต.ในเมือง อ เมืองสุรินทร์ จ..สุรินทร์
๐ ๔๔๕๑ ๔๒๓๔