กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เครื่องพระกฐินพระราชทาน

ผ้าพระกฐินพระราชทาน และบริวารพระกฐิน เป็นของพระราชทาน กรมการศาสนาดำเนินการจัดเครื่องพระกฐินให้ผู้ขอรับพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับปี ๒๕๕๐ มีเครื่องพระกฐินดังนี้

เครื่องสักการบูชา ผ้าห่มพระประธานเทียนพระปาติโมกข์

องค์พระกฐิน ผ้าไตรจีวร

  • ไตรชั้นเดียว สำหรับวัดมหานิกาย
  • ไตรสองชั้น และผ้าขาว สำหรับวัดธรรมยุต

บริวารพระกฐิน บาตรพร้อมถุงบาตร โคมไฟตั้งโต๊ะ ช้อนส้อมคาวหวาน ปิ่นโตสแตนเลส กระติกน้ำไฟฟ้า พรม หมอนหนุน ผ้าห่มขนหนู ผ้าแพร

เครื่องมือโยธา ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป ประกอบด้วยไขควง ค้อน คีม