กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 139 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12565วัดคูหาสวรรค์กรุงเทพมหานครกรมทรัพยากรธรณี
22565วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงาน
32565วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครกรมสรรพสามิต
42565วัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครกรมสรรพากร
52565วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
62565วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
72565วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง
82565วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
92565วัดนางนองกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงาน
102565วัดยานนาวากรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรม