กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 232 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12566วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครกรมการขนส่งทางบก
22566วัดกาญจนสิงหาสน์กรุงเทพมหานครกรมทรัพยากรธรณี
32566วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมทางหลวงชนบท
42566วัดนาคกลางกรุงเทพมหานครกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
52566วัดคูหาสวรรค์กรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์
62566วัดหนังกรุงเทพมหานครกรมสรรพากร
72566วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
82566วัดนางชีกรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
92566วัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหม
102566วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง