กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 297 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12564วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
22564วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ)นครราชสีมากรมการขนส่งทางบก
32564วัดธรรมามูลชัยนาทกรมการพัฒนาชุมชน
42564วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครกรมชลประทาน
52564วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ)ราชบุรีกรมที่ดิน
62564วัดอัมพวันเจติยารามสมุทรสงครามกรมศิลปากร
72564วัดท่าตอนเชียงใหม่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
82564วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
92564วัดเพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงครามกระทรวงการต่างประเทศ
102564วัดชลธาราสิงเหนราธิวาสกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา