กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12563วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ)ราชบุรีกรมสรรพากร
22563วัดอ่างทองอ่างทองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
32563วัดนางนองกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
42563วัดชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยากลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ศรีอารยะเทพ จำกัด
52563วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย
62563วัดสัตตนารถปริวัตร (ธ)ราชบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
72563วัดเจษฎารามสมุทรสาครการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
82563วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครดร. พศวัจณ์ กนกนาก และดร. ปาริสา อิศรเสนา ณ อยุธยา
92563วัดตากฟ้านครสวรรค์ดร. จิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล
102563วัดชัยสามหมอชัยภูมิดร. บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ จำกัด และเลขาฯ กมธ. ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร