กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12563วัดโพธารามนครสวรรค์กรมการข้าว
22563วัดศาลาปูนพระนครศรีอยุธยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32563วัดหน้าพระเมรุราชิการามพระนครศรีอยุธยาบริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
42563วัดคงคารามเพชรบุรีนางไกรแก้ว ปักษาสันต์
52563วัดพระบาทมิ่งเมืองแพร่การประปาส่วนภูมิภาค
62563วัดเสาธงทองลพบุรีกรมทรัพยากรธรณี
72563วัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูนนายสมชาย สุขเหมือน
82563วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการแม่ชีสุนีย์ มี้เจริญ
92563วัดป่าโมกอ่างทองกรมเจ้าท่า
102563วัดสว่างอารมณ์สุโขทัยนายณัฐกานต์ โอวศิริกุล