กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12564วัดพายัพนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22564วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
32564วัดบางไผ่นนทบุรีสมาคมวิทยาลัยป้องราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
42564วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
52564วัดคูหาสวรรค์พัทลุงนางศิวาพร มนูญดาหวี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
62564วัดคงคารามเพชรบุรีนางจันทร์เพ็ญ พันธุ์ภักดี
72564วัดเพชรวรารามเพชรบูรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
82564วัดบูรพาภิรามร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
92564วัดสุวรรณคีรีวิหารระนองนายมานะ กิจเจริญยิ่งยง
102564วัดพระเจดีย์ซาวหลังลำปางนายสุเรศว์ อโรร่ากรรมการบริษัท เอ็น.บี.ฟาร์ม่า จำกัด