กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 112 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12565วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
22565วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
32565วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42565วัดบูรพาภิรามร้อยเอ็ดนางบุญร่วม บุญไชย
52565วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนางจันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย
62565วัดชนาธิปเฉลิมสตูลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
72565วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
82565วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการนายพิทักษ์ สุวรรณเสวตร
92565วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
102565วัดไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการนางอี๊ด สิงห์นาท