กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12566วัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๕๕
22566วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
32566วัดนาคกลางกรุงเทพมหานครกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
42566วัดนางชีกรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
52566วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
62566วัดนางนองกรุงเทพมหานครบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
72566วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
82566วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
92566วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
102566วัดยางกรุงเทพมหานครนางสาวปัทมา รุ่งเรือง