กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12565วัดพระนารายณ์มหาราชนครราชสีมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
22565วัดสุทธจินดา (ธ)นครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
32565วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ)นครราชสีมาบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
42565วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
52565วัดท่าโพธิ์ (ธ)นครศรีธรรมราชสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
62565วัดพระมหาธาตุ (ธ)นครศรีธรรมราชกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
72565วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
82565วัดนครสวรรค์นครสวรรค์กรมวิชาการเกษตร
92565วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
102565วัดบูรพาภิรามร้อยเอ็ดนางบุญร่วม บุญไชย