กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12564วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
22564วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
32564วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์
42564วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
52564วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
62564วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม บริษัทในเครือ นำโดย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
72564วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมทางหลวงชนบท
82564วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
92564วัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครธนาคารอาคารสงเคราะห์
102564วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครนางยุพา วิริยวงค์