กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 204 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12567วัดพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรีนางจันทร์เพ็ญ ลิ้มทรงพรต (รอผลตรวจประวัติฯ)
22567วัดพิกุลทองสิงห์บุรีกระทรวงยุติธรรม
32567วัดโบสถ์ (ธ)สิงห์บุรีโรงพยาบาลหัวเฉียว
42567วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุโขทัยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
52567วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
62567วัดสว่างอารมณ์สุโขทัยนางวรรษา ภูอภิรมย์
72567วัดป่าเลไลยก์สุพรรณบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
82567วัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
92567วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีสำนักงานประกันสังคม
102567วัดธรรมบูชา (ธ)สุราษฎร์ธานีสนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน