กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด
[update 2-11-2564]-บัญชีการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ๒๕๖๔
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งขอจองเป็นเจ้าภาพพระกฐินพระราชทาน
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทาน ๒๕๖๒
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕