กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด
[update 2-11-2564]-บัญชีการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ๒๕๖๔
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทาน ๒๕๖๒
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๔๖๖
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งขอจองเป็นเจ้าภาพพระกฐินพระราชทาน