กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
1
ต.พระบรมมหาราชวัง อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
2
ต.พระบรมมหาราชวัง อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
3
ต.พระบรมมหาราชวัง อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
4
ต.วังบูรพาภิรมย์ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๒๓ ๗๙๕๘ - ๙
5
ต.วัดราชบพิธ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
6
ต.สำราญราษฎร์ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒ ๕๐๖๗
7
ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒
8
ต.เสาชิงช้า อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๔ ๑๘๐๑
9
ต.เสาชิงช้า อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
10
ต.บวรนิเวศ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๑ ๓๔๐๔