กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
1
ต.วังบูรพาภิรมย์ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๒๓ ๗๙๕๘ - ๙
2
ต.สำราญราษฎร์ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒ ๕๐๖๗
3
ต.บวรนิเวศ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๑ ๓๔๐๔
4
ต.ชนะสงคราม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๔
5
ต.บ้านพานถม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๖๐๘๕
6
ต.บ้านพานถม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๘๙๔๖
7
ต.บางขุนพรหม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๑ ๗๘๑๐
8
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๓๕๔๓
9
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๐
10
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๖๙๒๓๐