กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
1
ต.ปากน้ำ อ เมืองสมุทรปราการ จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๓๘๗ ๑๘๖๙ , ๐๘ ๙๑๗๓ ๕๙๑๕
2
ต.กาฬสินธุ์ อ เมืองกาฬสินธุ์ จ..กาฬสินธุ์
๐ ๔๓๘๑ ๕๐๓๗ , ๐๘๔ ๖๘๕๔๙๒๒
3
ต.เสม็ด อ เมืองบุรีรัมย์ จ..บุรีรัมย์
๐ ๔๔๖๒ ๑๙๒๒ , ๐๘ ๑๘๗๗ ๑๙๔๕
4
ต.ในเมือง อ เมืองร้อยเอ็ด จ..ร้อยเอ็ด
๐ ๔๓๕๑ ๘๓๐๐
5
ต.ท่าหิน อ เมืองลพบุรี จ..ลพบุรี
๐ ๓๖๖๑ ๘๕๙๓
6
ต.บ้านป้อม อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๑๒๐๕
7
ต.ทับเที่ยง อ เมืองตรัง จ..ตรัง
๐ ๗๕๒๑ ๘๔๗๘
8
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๐๒๙๕
9
ต.คลองชักพระ อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๘ ๕๐๖๗
10
ต.วังตะกอ อ หลังสวน จ..ชุมพร
๐ ๗๗๕๔ ๑๓๐๙