กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
1
ต.ไร่ขิง อ สามพราน จ..นครปฐม
๐ ๓๔๓๒ ๓๐๕๖
2
หมู่บ้าน๒๙ ต.หล่มสัก อ หล่มสัก จ..เพชรบูรณ์
๐ ๕๖๗๐ ๑๑๓๙
3
ต.บางพึ่ง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๖๐๓๓
4
ต.จันทนิมิต อ เมืองจันทบุรี จ..จันทบุรี
๐ ๓๙๓๔ ๒๒๐๐๐
5
ต.ตลาดน้อย อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๒๓ ๑๒๘๑ - ๒
6
ต.ตลาด อ เมืองสุราษฎร์ธานี จ..สุราษฎร์ธานี
๐ ๗๗๒๘ ๓๔๕๘
7
ต.ไชโย อ ไชโย จ..อ่างทอง
๐ ๓๕๖๔ ๗๒๗๖
8
ต.บ้านใต้ อ เมืองกาญจนบุรี จ..กาญจนบุรี
๐ ๓๔๕๑ ๔๒๐๓ , ๐๘ ๑๘๕๗ ๗๔๗๘
9
ต.บางปลาสร้อย อ เมืองชลบุรี จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๒๗ ๕๘๔๔
10
ต.ท่าราบ อ เมืองเพชรบุรี จ..เพชรบุรี
๐ ๓๒๔๑ ๒๗๑๔