กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12563วัดลุ่มระยองโรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท
22563วัดศาลาลอยสุรินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
32563วัดสำราญนิเวศ (ธ)อำนาจเจริญโรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย ดร. เพชรอุบล กาญจนพิมล
42563วัดท่าโพธิ์ (ธ)นครศรีธรรมราชโรงเรียนวิวเทควันโด คลับ
52563วัดท่าโพธิ์ (ธ)นครศรีธรรมราชโรงเรียนวิวเทควันโด คลับ
62563วัดในวังสงขลาโรงเรียนมหาวชิราวุธ
72563วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลหัวเฉียว
82563วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการแม่ชีสุนีย์ มี้เจริญ
92563วัดศรีโสดาเชียงใหม่เภสัชกรหญิงปิยะนุช เพชรบุตร
102563วัดศรีโคมคำพะเยาเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์