กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12563วัดลุ่มระยองโรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท
22563วัดศาลาลอยสุรินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
32563วัดสำราญนิเวศ (ธ)อำนาจเจริญโรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย ดร. เพชรอุบล กาญจนพิมล
42563วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลหัวเฉียว
52563วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการแม่ชีสุนีย์ มี้เจริญ
62563วัดศรีโสดาเชียงใหม่เภสัชกรหญิงปิยะนุช เพชรบุตร
72563วัดศรีโคมคำพะเยาเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
82563วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
92563วัดนางชีกรุงเทพมหานครอุบาสิกา ภาวนา ปราณี
102563วัดกลางกาฬสินธุ์ห้างหุุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน