กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12565วัดบรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (รอหนังสือ)
22565วัดศาลาลอยสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์
32565วัดคิรีวิหารตราดแพทย์หญิงเมธาวดี หนุนภักดี พร้อมครอบครัว
42565วัดศรีสุทธาวาส (ธ)เลยเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
52565วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
62565วัดบึงนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
72565วัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครหม่อมหลวงปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา
82565วัดเขาบางทราย (ธ)ชลบุรีหจก. สมนึกเภสัช
92565วัดวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานครสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
102565วัดกลางกาฬสินธุ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา