กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12564วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครโรงเรียนเผดิมศึกษา
22564วัดแจ้งนครศรีธรรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
32564วัดเกตการาม (ธ)สมุทรสงครามเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักด่านอาหารและยา
42564วัดแก้วโกรวารามกระบี่เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
52564วัดสามพระยากรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
62564วัดอาษาสงครามสมุทรปราการหม่อมหลวงสราลี กิตติยากร
72564วัดนครสวรรค์นครสวรรค์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
82564วัดสระแก้วสระแก้วสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
92564วัดหนองหอยราชบุรีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
102564วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย