กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12564วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครโรงเรียนเผดิมศึกษา
22564วัดแจ้งนครศรีธรรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
32564วัดขันเงินชุมพรโรงเรียนสอนวิชาชีพและบริการปิยะแสงปัญญา
42564วัดเพชรวรารามเพชรบูรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
52564วัดเกตการาม (ธ)สมุทรสงครามเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักด่านอาหารและยา
62564วัดแก้วโกรวารามกระบี่เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
72564วัดสามพระยากรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
82564วัดตันตยาภิรมตรังเทศบาลนครตรัง
92564วัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และคณะ
102564วัดอาษาสงครามสมุทรปราการหม่อมหลวงสราลี กิตติยากร