กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12566วัดป่าประดู่ระยองโรงแรมโนโวเทล สตาร์คอนเวนชั่น ระยอง เซ็นเตอร์
22566วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารน่านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
32566วัดเจ็ดยอดเชียงใหม่โรงเรียนสตรีวิทยา
42566วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ)ศรีสะเกษเภสัชกรหญิงธรรชณน นางเล็กหง สกฤษศิลป์ พร้อมครอบครัว
52566วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
62566วัดโคกสมานคุณสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่
72566วัดสุทธจินดา (ธ)นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
82566วัดสมุหประดิษฐารามสระบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร
92566วัดพุทธภูมิยะลาห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาแฟมิลี่ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ฯ
102566วัดพุทธาธิวาสยะลาหจก.ยะลาแฟมิลี่ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์