กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 238 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
12564วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครโรงเรียนเผดิมศึกษา
22564วัดแจ้งนครศรีธรรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
32564วัดเพชรวรารามเพชรบูรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
42564วัดเกตการาม (ธ)สมุทรสงครามเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักด่านอาหารและยา
52564วัดแก้วโกรวารามกระบี่เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
62564วัดสามพระยากรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
72564วัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และคณะ
82564วัดอาษาสงครามสมุทรปราการหม่อมหลวงสราลี กิตติยากร
92564วัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครสำนักนายกรัฐมนตรี
102564วัดนครสวรรค์นครสวรรค์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร