กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 51 ถึง 60 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
51
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๙๐๖๗
52
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๒๒๕๖
53
๓๗ ต.ท่าตอน อ แม่อาย จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๔๕ ๙๒๘๔
54
๖๗๔ ต.ในเมือง อ เมืองพิจิตร จ..พิจิตร
๐ ๕๖๖๑ ๑๒๘๕
55
ต.ท่าวัง อ เมืองนครศรีธรรมราช จ..นครศรีธรรมราช
๐ ๐๗๕๓๔ ๑๔๐๔
56
ต.ตลาด อ เมืองสุราษฎร์ธานี จ..สุราษฎร์ธานี
๐ ๗๗๒๗ ๒๕๐๐
57
ต.ธรรมามูล อ เมืองชัยนาท จ..ชัยนาท
๐ ๕๖๔๑ ๔๘๕๖
58
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ..ประจวบคีรีขันธ์
๐ ๓๒๕๕ ๐๕๕๗
59
ต.ในเมือง อ เมืองขอนแก่น จ..ขอนแก่น
๐ ๔๓๒๒ ๒๔๙๗
60
ต.พระโขนงเหนือ อ เขตวัฒนา จ..กรุงเทพมหานคร