กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 111 ถึง 120 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
111
๑๓ ต.ในเวียง อ เมืองน่าน จ..น่าน
๐ ๕๔๗๑ ๐๐๓๘
112
ต.เชิงดอย อ ดอยสะเก็ด จ..เชียงใหม่
113
๑๒๔ ต.สุเทพ อ เมืองเชียงใหม่ จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๒๙ ๕๐๐๒ - ๓
114
ต.ธาตุพนม อ ธาตุพนม จ..นครพนม
๐ ๔๒๕๔ ๑๐๕๐
115
ต.บ้านหลวง อ จอมทอง จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๓๔ ๑๖๖๔
116
๓๓๕ ต.ในเมือง อ เมืองลำพูน จ..ลำพูน
๐ ๕๓๕๑ ๑๑๐๔
117
๑๒๕๕ ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ เมืองสกลนคร จ..สกลนคร
๐ ๔๒๗๑ ๑๑๓๒
118
หมู่ ๓ ต.ม่วงตึ๊ด อ ภูเพียง จ..น่าน
๐ ๕๔๗๕ ๑๘๔๖
119
ต.จักรสีห์ อ เมืองสิงห์บุรี จ..สิงห์บุรี
๐ ๓๖๔๒ ๐๒๕๑
120
ต.ในเมือง อ เมืองนครราชสีมา จ..นครราชสีมา
๐ ๔๔๒๕ ๕๐๖๖