กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 71 ถึง 80 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
71
ต.ชำราก อ เมืองตราด จ..ตราด
๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓
72
ต.บางนา อ เขตบางนา จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๙๓ ๒๖๔๘
73
ต.บางตลาด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
74
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๒๑๔๘
75
ต.ในเมือง อ เมืองเพชรบูรณ์ จ..เพชรบูรณ์
76
ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒
77
ต.สะเตง อ เมืองยะลา จ..ยะลา
78
ต.บางไผ่ อ เขตบางแค จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๓ ๓๐๔๒
79
ต.เขาแร้ง อ เมืองราชบุรี จ..ราชบุรี
80
ต.สัมพันธวงศ์ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖