กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 111 ถึง 120 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
111
ต.บึงยี่โถ อ ธัญบุรี จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๓๓ ๑๑๒๐ - ๑
112
ต.สีกัน อ เขตดอนเมือง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๖๖ ๑๙๕๔
113
ต.บางรักพัฒนา อ บางบัวทอง จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๗๑ ๑๒๙๗
114
ต.ทุ่งสองห้อง อ เขตหลักสี่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๗๔ ๓๐๑๙
115
ต.บางขะแยง อ เมืองปทุมธานี จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๘๑ ๒๒๔๒
116
ต.เกาะเกร็ด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๘๔ ๕๑๒๐
117
ต.บางซื่อ อ เขตบางซื่อ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๘๗ ๒๓๘๘
118
ต.บางเตย อ สามโคก จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๙๓ ๑๓๓๗ - ๘
119
ต.วังบูรพาภิรมย์ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๒๓ ๗๙๕๘ - ๙
120
ต.ยานนาวา อ เขตสาทร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๗๕ ๖๘๔๐