กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 111 ถึง 120 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
111
ต.เชิงดอย อ ดอยสะเก็ด จ..เชียงใหม่
112
๑๒๔ ต.สุเทพ อ เมืองเชียงใหม่ จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๒๙ ๕๐๐๒ - ๓
113
ต.ธาตุพนม อ ธาตุพนม จ..นครพนม
๐ ๔๒๕๔ ๑๐๕๐
114
ต.บ้านหลวง อ จอมทอง จ..เชียงใหม่
๐ ๕๓๓๔ ๑๖๖๔
115
๓๓๕ ต.ในเมือง อ เมืองลำพูน จ..ลำพูน
๐ ๕๓๕๑ ๑๑๐๔
116
๑๒๕๕ ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ เมืองสกลนคร จ..สกลนคร
๐ ๔๒๗๑ ๑๑๓๒
117
หมู่ ๓ ต.ม่วงตึ๊ด อ ภูเพียง จ..น่าน
๐ ๕๔๗๕ ๑๘๔๖
118
ต.จักรสีห์ อ เมืองสิงห์บุรี จ..สิงห์บุรี
๐ ๓๖๔๒ ๐๒๕๑
119
ต.ในเมือง อ เมืองนครราชสีมา จ..นครราชสีมา
๐ ๔๔๒๕ ๕๐๖๖
120
ต.นครชุม อ เมืองกำแพงเพชร จ..กำแพงเพชร
๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘