กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 21 ถึง 30 จาก 311 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
21
ต.จักรวรรดิ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๒๒ ๙๐๘๕ , ๐๘ ๑๔๘๕ ๒๐๕๕
22
ต.บางเตย อ สามโคก จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๙๓ ๑๓๓๗ - ๘
23
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๑๙๑๒
24
ต.ท่าเทววงษ์ อ เกาะสีชัง จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๒๑ ๖๐๔๒
25
ต.ชนะสงคราม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๔
26
ต.พิมาน อ เมืองสตูล จ..สตูล
๐ ๗๔๗๑ ๑๙๙๖ , ๐๘ ๑๖๗๘ ๙๓๑๔
27
ต.เจ๊ะเห อ ตากใบ จ..นราธิวาส
๐ ๗๓๕๘ ๑๒๘๘
28
ต.บางตลาด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
29
ต.สัมพันธวงศ์ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒ ๙๔๕๑
30
ต.ตลิ่งชัน อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๑๗๐๒