กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 51 ถึง 60 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
51
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๐๒๙๕
52
ต.วชิรพยาบาล อ เขตดุสิต จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐
53
ต.หน้าเมือง อ เมืองราชบุรี จ..ราชบุรี
54
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๓๕๔๓
55
ต.ปากน้ำ อ เมืองสมุทรปราการ จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๓๘๗ ๑๘๖๙ , ๐๘ ๙๑๗๓ ๕๙๑๕
56
ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๗ ๕๑๐๒
57
ต.พระโขนงเหนือ อ เขตวัฒนา จ..กรุงเทพมหานคร
58
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๔๔๑๐
59
ต.สวนหลวง อ เขตสวนหลวง จ..กรุงเทพมหานคร
60
ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๗ ๔๐๙๓