กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 31 ถึง 40 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
31
ต.ในเมือง อ เมืองหนองคาย จ..หนองคาย
๐ ๔๒๔๒ ๑๑๒๘
32
ต.ตลิ่งชัน อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๑๗๐๒
33
ต.ท่ามะพลา อ หลังสวน จ..ชุมพร
34
ต.บ้านช่างหล่อ อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๒ ๐๕๒๓
35
ต.หน้าเมือง อ เมืองฉะเชิงเทรา จ..ฉะเชิงเทรา
๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒
36
ต.สีกัน อ เขตดอนเมือง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๖๖ ๑๙๕๔
37
ต.นามะเฟือง อ เมืองหนองบัวลำภู จ..หนองบัวลำภู
๐ ๔๒๓๑ ๑๒๕๘
38
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๔๕ ๑๓๖๖
39
๑๗ หมู่ ๒ ต.สุเทพ อ เมืองเชียงใหม่ จ..เชียงใหม่
40
ต.อรุณอมรินทร์ อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๔๗๔๘