กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 81 ถึง 90 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
81
ต.บางพลัด อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๗๖๓๗
82
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๘๐๗๔
83
ต.บางขุนศรี อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๓ ๕๙๑๙
84
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๔ ๗๓๘๑
85
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๒๒๕๖
86
ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๖๑๒๓
87
ต.บางศรีเมือง อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๓
88
ต.ทรงคนอง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๕๔๘๔
89
ต.บางพึ่ง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๖๐๓๓
90
ต.ตลาด อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๓ ๕๔๓๓