กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 81 ถึง 90 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
81
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๘๐๗๔
82
ต.บางยี่ขัน อ เขตบางพลัด จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๔ ๗๓๘๑
83
ต.ยานนาวา อ เขตสาทร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๗๕ ๖๘๔๐
84
ต.บางซื่อ อ เขตบางซื่อ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๘๗ ๒๓๘๘
85
ต.ลาดยาว อ เขตจตุจักร จ..กรุงเทพมหานคร
86
ต.วัดพระยาไกร อ เขตบางคอแหลม จ..กรุงเทพมหานคร
87
ต.สวนหลวง อ เขตสวนหลวง จ..กรุงเทพมหานคร
88
ต.บางขุนเทียน อ เขตจอมทอง จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
89
ต.บางค้อ อ เขตจอมทอง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๘ ๐๓๔๙
90
ต.บางค้อ อ เขตจอมทอง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๘ ๐๙๒๒