กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 81 ถึง 90 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
81
ต.ทุ่งสองห้อง อ เขตหลักสี่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๗๔ ๓๐๑๙
82
ต.บางนา อ เขตบางนา จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๙๓ ๒๖๔๘
83
ต.ปากน้ำ อ เมืองสมุทรปราการ จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๓๘๗ ๑๘๖๙ , ๐๘ ๙๑๗๓ ๕๙๑๕
84
ต.บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ..สมุทรปราการ
85
ต.ตลาด อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
86
ต.ตลาด อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๓ ๕๔๓๓
87
ต.บางพึ่ง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๖๐๓๓
88
ต.ทรงคนอง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๕๔๘๔
89
ต.สวนใหญ่ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๙๖๕ ๒๘๙๖
90
๑ หมู่ ๙ ต.บางกระสอ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี