กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 81 ถึง 90 จาก 295 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
81
ต.บางไผ่ อ เขตบางแค จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๓ ๓๐๔๒
82
ต.ทุ่งสองห้อง อ เขตหลักสี่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๗๔ ๓๐๑๙
83
ต.บางนา อ เขตบางนา จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๙๓ ๒๖๔๘
84
ต.ปากน้ำ อ เมืองสมุทรปราการ จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๓๘๗ ๑๘๖๙ , ๐๘ ๙๑๗๓ ๕๙๑๕
85
ต.บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ..สมุทรปราการ
86
ต.ตลาด อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
87
ต.ตลาด อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๓ ๕๔๓๓
88
ต.บางพึ่ง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๖๐๓๓
89
ต.ทรงคนอง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๕๔๘๔
90
ต.สวนใหญ่ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๙๖๕ ๒๘๙๖