กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 71 ถึง 80 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
71
ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ เขตบางซื่อ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒
72
ต.บางซื่อ อ เขตบางซื่อ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๘๗ ๒๓๘๘
73
ต.ลาดยาว อ เขตจตุจักร จ..กรุงเทพมหานคร
74
ต.วัดพระยาไกร อ เขตบางคอแหลม จ..กรุงเทพมหานคร
75
ต.สวนหลวง อ เขตสวนหลวง จ..กรุงเทพมหานคร
76
ต.บางค้อ อ เขตจอมทอง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๘ ๐๓๔๙
77
ต.บางค้อ อ เขตจอมทอง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๘ ๐๙๒๒
78
ต.สีกัน อ เขตดอนเมือง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๖๖ ๑๙๕๔
79
ต.พระโขนงเหนือ อ เขตวัฒนา จ..กรุงเทพมหานคร
80
ต.บางไผ่ อ เขตบางแค จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๓ ๓๐๔๒