กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 71 ถึง 80 จาก 295 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
71
ต.ยานนาวา อ เขตสาทร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๗๕ ๖๘๔๐
72
ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ เขตบางซื่อ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒
73
ต.บางซื่อ อ เขตบางซื่อ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๘๗ ๒๓๘๘
74
ต.ลาดยาว อ เขตจตุจักร จ..กรุงเทพมหานคร
75
ต.วัดพระยาไกร อ เขตบางคอแหลม จ..กรุงเทพมหานคร
76
ต.สวนหลวง อ เขตสวนหลวง จ..กรุงเทพมหานคร
77
ต.บางค้อ อ เขตจอมทอง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๘ ๐๓๔๙
78
ต.บางค้อ อ เขตจอมทอง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๘ ๐๙๒๒
79
ต.สีกัน อ เขตดอนเมือง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๖๖ ๑๙๕๔
80
ต.พระโขนงเหนือ อ เขตวัฒนา จ..กรุงเทพมหานคร