กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 61 ถึง 70 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
61
ต.บางลำภูล่าง อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๘๖๐ ๒๙๐๕
62
ต.คลองชักพระ อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๘ ๕๐๖๗
63
ต.คลองชักพระ อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๘ ๓๔๔๕
64
ต.ตลิ่งชัน อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๑๗๐๒
65
ต.ศิริราช อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๑ ๓๔๐๔
66
ต.ศิริราช อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๑ ๑๓๑๘
67
ต.บ้านช่างหล่อ อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๒ ๐๕๒๓
68
ต.บ้านช่างหล่อ อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๑ ๔๐๒๓
69
ต.บางขุนศรี อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๓ ๕๙๑๙
70
ต.บางขุนศรี อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๔๒๔ ๑๗๖๓