กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 51 ถึง 60 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
51
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๔๙๔๘
52
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
53
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๔๕๒๗
54
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๘๑๒๖
55
ต.วัดท่าพระ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๘๙๗๗
56
ต.บางกะปิ อ เขตห้วยขวาง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๑๘ ๕๙๒๖ - ๗
57
ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๘๑๖ ๔๕๓๐
58
ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๖๑๒๓
59
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๙๐๖๗
60
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๒๒๕๖