กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 51 ถึง 60 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
51
ต.เสาชิงช้า อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๔ ๑๘๐๑
52
ต.ศิริราช อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๑ ๓๔๐๔
53
ต.ศิริราช อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๑ ๑๓๑๘
54
ต.บ้านช่างหล่อ อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๒ ๐๕๒๓
55
ต.บ้านช่างหล่อ อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๑ ๔๐๒๓
56
ต.บางขุนศรี อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๓ ๕๙๑๙
57
ต.บางขุนศรี อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๔๒๔ ๑๗๖๓
58
ต.อรุณอมรินทร์ อ เขตบางกอกน้อย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๔๗๔๘
59
ต.บางหว้า อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๘๐๑ ๑๙๙๕
60
ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ เขตภาษีเจริญ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๗ ๕๑๐๒