กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 41 ถึง 50 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
41
จ..หนองคาย
42
ต.ศรีสัชนาลัย อ ศรีสัชนาลัย จ..สุโขทัย
43
57 หมู่บ้าน- หมู่ 1 ซ.- ถ.- ต.สนับทึบ อ วังน้อย จ..พระนครศรีอยุธยา
081-4501210
44
ต.บ้านใหญ่ อ เมืองนครนายก จ..นครนายก
081-9029074
45
ต.พระปฐมเจดีย์ อ เมืองนครปฐม จ..นครปฐม
๐ ๓๔๒๗ ๕๖๓๗
46
ต.ในเมือง อ เมืองชัยภูมิ จ..ชัยภูมิ
๐ ๔๔๘๑ ๒๙๙๙
47
๑๖๓ ต.เมืองสวรรคโลก อ สวรรคโลก จ..สุโขทัย
๐ ๕๕๖๔ ๒๑๗๔
48
ต.ท่าวัง อ เมืองนครศรีธรรมราช จ..นครศรีธรรมราช
๐ ๐๗๕๓๔ ๑๔๐๔
49
ต.รองเมือง อ เขตปทุมวัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๑๔ ๐๗๐๘
50
ต.สำราญราษฎร์ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒ ๕๐๖๗