กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 41 ถึง 50 จาก 295 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
41
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๘๑๒๖
42
ต.วัดท่าพระ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๘๙๗๗
43
ต.บางกะปิ อ เขตห้วยขวาง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๑๘ ๕๙๒๖ - ๗
44
ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๘๑๖ ๔๕๓๐
45
ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๖๑๒๓
46
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๙๐๖๗
47
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๒๒๕๖
48
ต.บางลำภูล่าง อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๘๖๐ ๒๙๐๕
49
ต.คลองชักพระ อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๘ ๕๐๖๗
50
ต.คลองชักพระ อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๘ ๓๔๔๕