กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 41 ถึง 50 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
41
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๒๑๔๘
42
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๐๔๓๙
43
ต.หิรัญรูจี อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๑๔๘๘
44
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๙๘๕๗
45
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๒๙๐๘
46
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๗๒ ๖๖๘๑
47
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๒๘๔๔
48
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๑๙๑๒
49
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๓๖๕๓
50
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๔๔๑๐