กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 41 ถึง 50 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
41
ต.วัดท่าพระ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๘๙๗๗
42
ต.บางกะปิ อ เขตห้วยขวาง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๑๘ ๕๙๒๖ - ๗
43
ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๘๑๖ ๔๕๓๐
44
ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๖๑๒๓
45
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๙๐๖๗
46
ต.คลองสาน อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๓๗ ๒๒๕๖
47
ต.บางลำภูล่าง อ เขตคลองสาน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๘๖๐ ๒๙๐๕
48
ต.คลองชักพระ อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๘ ๕๐๖๗
49
ต.คลองชักพระ อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๘ ๓๔๔๕
50
ต.ตลิ่งชัน อ เขตตลิ่งชัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๒๔ ๑๗๐๒