กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 31 ถึง 40 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
31
ต.บ้านบาตร อ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒๕ ๕๘๗๓
32
ต.วัดโสมนัส อ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
33
ต.บางจาก อ เขตพระโขนง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๙๓ ๙๑๒๔
34
ต.จักรวรรดิ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๒๒ ๙๐๘๕ , ๐๘ ๑๔๘๕ ๒๐๕๕
35
ต.จักรวรรดิ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๖ ๖๔๒๐
36
ต.สัมพันธวงศ์ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒ ๙๔๕๑
37
ต.สัมพันธวงศ์ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖
38
ต.สัมพันธวงศ์ อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒ ๕๘๔๐
39
ต.ตลาดน้อย อ เขตสัมพันธวงศ์ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๖๒๓ ๑๒๘๑ - ๒
40
ต.วัดกัลยาณ์ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๐๒๙๕