กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 31 ถึง 40 จาก 295 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
31
ต.หิรัญรูจี อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๑๔๘๘
32
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๙๘๕๗
33
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๒๙๐๘
34
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๗๒ ๖๖๘๑
35
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๒๘๔๔
36
ต.บางยี่เรือ อ เขตธนบุรี จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๑๙๑๒
37
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๓๖๕๓
38
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๔๔๑๐
39
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๖ ๔๙๔๘
40
ต.วัดอรุณ อ เขตบางกอกใหญ่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๖๕ ๔๕๒๗