กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 21 ถึง 30 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
21
ต.วชิรพยาบาล อ เขตดุสิต จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐
22
ต.วชิรพยาบาล อ เขตดุสิต จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
23
ต.วชิรพยาบาล อ เขตดุสิต จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๔๑ ๐๘๒๘
24
ต.มหาพฤฒาราม อ เขตบางรัก จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๓๖ ๕๖๖๙
25
ต.สี่พระยา อ เขตบางรัก จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๓ ๘๑๐๙
26
๑ ถ.พหลโยธิน ต.อนุสาวรีย์ อ เขตบางเขน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๙๘๖ ๐๘๓๒
27
ต.หัวหมาก อ เขตบางกะปิ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๗๑๘ ๘๕๘๙
28
ต.รองเมือง อ เขตปทุมวัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๑๔ ๐๗๐๘
29
ต.ปทุมวัน อ เขตปทุมวัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑
30
ต.วัดเทพศิรินทร์ อ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)