กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 11 ถึง 20 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
11
ต.วชิรพยาบาล อ เขตดุสิต จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐
12
ต.วชิรพยาบาล อ เขตดุสิต จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๔๑ ๐๘๒๘
13
ต.มหาพฤฒาราม อ เขตบางรัก จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๓๖ ๕๖๖๙
14
ต.สี่พระยา อ เขตบางรัก จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๓ ๘๑๐๙
15
๑ ถ.พหลโยธิน ต.อนุสาวรีย์ อ เขตบางเขน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๙๘๖ ๐๘๓๒
16
ต.หัวหมาก อ เขตบางกะปิ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๗๑๘ ๘๕๘๙
17
ต.รองเมือง อ เขตปทุมวัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๑๔ ๐๗๐๘
18
ต.ปทุมวัน อ เขตปทุมวัน จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑
19
ต.บ้านบาตร อ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๒๒๕ ๕๘๗๓
20
ต.บางจาก อ เขตพระโขนง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๙๓ ๙๑๒๔