กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 11 ถึง 20 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
11
ต.บวรนิเวศ อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
12
ต.ชนะสงคราม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๔
13
ต.บ้านพานถม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๖๐๘๕
14
ต.บ้านพานถม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๘๙๔๖
15
ต.บางขุนพรหม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
16
ต.บางขุนพรหม อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๑ ๗๘๑๐
17
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๓๕๔๓
18
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๐
19
ต.วัดสามพระยา อ เขตพระนคร จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๒๘๒ ๖๙๒๓๐
20
ต.ดุสิต อ เขตดุสิต จ..กรุงเทพมหานคร
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)