กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 151 ถึง 160 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
151
ต.ชำราก อ เมืองตราด จ..ตราด
๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓
152
ต.หน้าเมือง อ เมืองฉะเชิงเทรา จ..ฉะเชิงเทรา
๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒
153
ต.หน้าเมือง อ เมืองฉะเชิงเทรา จ..ฉะเชิงเทรา
๐ ๓๘๕๑ ๑๐๔๘
154
ต.หน้าเมือง อ เมืองปราจีนบุรี จ..ปราจีนบุรี
๐ ๓๗๒๑ ๒๗๕๙
155
ต.บางกระเบา อ บ้านสร้าง จ..ปราจีนบุรี
๐ ๓๗๒๗ ๑๕๐๐
156
ต.บ้านใหญ่ อ เมืองนครนายก จ..นครนายก
081-9029074
157
ต.บ้านใหญ่ อ เมืองนครนายก จ..นครนายก
๐ ๓๗๓๑ ๑๕๐๘
158
ต.สระแก้ว อ เมืองสระแก้ว จ..สระแก้ว
๐ ๓๗๒๔ ๑๑๙๕
159
ต.ในเมือง อ เมืองนครราชสีมา จ..นครราชสีมา
๐ ๔๔๒๕ ๕๐๖๖
160
ต.ในเมือง อ เมืองนครราชสีมา จ..นครราชสีมา