กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 141 ถึง 150 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
141
ต.บางทราย อ เมืองชลบุรี จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓
142
ต.บางละมุง อ บางละมุง จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๒๓ ๘๓๖๙
143
ต.หนองปรือ อ บางละมุง จ..ชลบุรี
144
ต.บางพระ อ ศรีราชา จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๓๓๔ ๑๗๗๕
145
ต.ท่าเทววงษ์ อ เกาะสีชัง จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๒๑ ๖๐๔๒
146
ต.ท่าประดู่ อ เมืองระยอง จ..ระยอง
๐ ๓๘๖๑ ๑๒๒๒
147
ต.ท่าประดู่ อ เมืองระยอง จ..ระยอง
๐ ๓๘๖๑ ๑๔๒๕
148
ต.จันทนิมิต อ เมืองจันทบุรี จ..จันทบุรี
๐ ๓๙๓๔ ๒๒๐๐๐
149
ต.เขาวัว อ ท่าใหม่ จ..จันทบุรี
๐ ๓๙๔๓ ๑๕๑๑
150
ต.วังกระแจะ อ เมืองตราด จ..ตราด
๐ ๓๙๕๓ ๒๙๑๐