กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 131 ถึง 140 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
131
ต.จักรสีห์ อ เมืองสิงห์บุรี จ..สิงห์บุรี
๐ ๓๖๔๒ ๐๒๕๑
132
ต.โพประจักษ์ อ ท่าช้าง จ..สิงห์บุรี
๐ ๓๖๕๓ ๖๐๗๔
133
ต.อินทร์บุรี อ อินทร์บุรี จ..สิงห์บุรี
๐ ๓๖๕๔ ๐๐๔๔
134
ต.ชัยนาท อ เมืองชัยนาท จ..ชัยนาท
๐ ๕๖๔๒ ๖๔๑๖
135
ต.ธรรมามูล อ เมืองชัยนาท จ..ชัยนาท
๐ ๕๖๔๑ ๔๘๕๖
136
ต.พระพุทธบาท อ พระพุทธบาท จ..สระบุรี
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
137
ต.เสาไห้ อ เสาไห้ จ..สระบุรี
๐ ๓๖๓๓ ๒๓๔๖
138
ต.ต้นตาล อ เสาไห้ จ..สระบุรี
๐ ๓๖๓๓ ๒๘๖๓
139
ต.ห้วยบง อ เฉลิมพระเกียรติ จ..สระบุรี
(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
140
ต.บางปลาสร้อย อ เมืองชลบุรี จ..ชลบุรี
๐ ๓๘๒๗ ๕๘๔๔