กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 121 ถึง 130 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
121
ต.คลองจิก อ บางปะอิน จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๘๓๗๐
122
ต.บางปะหัน อ บางปะหัน จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๓๘ ๑๒๖๓
123
57 หมู่บ้าน- หมู่ 1 ซ.- ถ.- ต.สนับทึบ อ วังน้อย จ..พระนครศรีอยุธยา
081-4501210
124
ต.บางแก้ว อ เมืองอ่างทอง จ..อ่างทอง
๐ ๓๕๖๑ ๑๒๙๘
125
ต.ไชโย อ ไชโย จ..อ่างทอง
๐ ๓๕๖๔ ๗๒๗๖
126
ต.ป่าโมก อ ป่าโมก จ..อ่างทอง
๐ ๓๕๖๖ ๑๑๑๕
127
ต.ท่าหิน อ เมืองลพบุรี จ..ลพบุรี
๐ ๓๖๖๑ ๘๕๙๓
128
ต.ท่าหิน อ เมืองลพบุรี จ..ลพบุรี
๐ ๓๖๔๑ ๑๙๒๗
129
ต.เขาพระงาม อ เมืองลพบุรี จ..ลพบุรี
๐ ๓๖๔๘ ๖๒๐๑
130
ต.พรหมมาสตร์ อ เมืองลพบุรี จ..ลพบุรี
๐ ๓๖๔๑ ๑๙๘๘