กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 111 ถึง 120 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
111
ต.หัวรอ อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๑๘๘๙
112
ต.ท่าวาสุกรี อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๑๙๐๑
113
ต.ท่าวาสุกรี อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๒๑๖๕
114
ต.ท่าวาสุกรี อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๒๗๖๘
115
ต.สำเภาล่ม อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๓๒ ๑๐๗๒
116
ต.สวนพริก อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๒๑๕๗
117
ต.วัดตูม อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐๘๑ ๙๔๖ ๒๓๖๓
118
ต.คลองสวนพลู อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๑๗๐๘
119
ต.บ้านป้อม อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๑๒๐๕
120
ต.บ้านเลน อ บางปะอิน จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๖ ๑๒๑๐