กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 101 ถึง 110 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
101
ต.ทรงคนอง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๕๔๘๔
102
ต.สวนใหญ่ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๙๖๕ ๒๘๙๖
103
๑ หมู่ ๙ ต.บางกระสอ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
104
ต.บางศรีเมือง อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๓
105
ต.บางรักพัฒนา อ บางบัวทอง จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๗๑ ๑๒๙๗
106
ต.บางตลาด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
107
ต.เกาะเกร็ด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๘๔ ๕๑๒๐
108
ต.บางขะแยง อ เมืองปทุมธานี จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๘๑ ๒๒๔๒
109
ต.บึงยี่โถ อ ธัญบุรี จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๓๓ ๑๑๒๐ - ๑
110
ต.บางเตย อ สามโคก จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๙๓ ๑๓๓๗ - ๘