กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 91 ถึง 100 จาก 310 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
91
ต.สีกัน อ เขตดอนเมือง จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๖๖ ๑๙๕๔
92
ต.พระโขนงเหนือ อ เขตวัฒนา จ..กรุงเทพมหานคร
93
ต.บางไผ่ อ เขตบางแค จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๔๑๓ ๓๐๔๒
94
ต.ทุ่งสองห้อง อ เขตหลักสี่ จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๕๗๔ ๓๐๑๙
95
ต.บางนา อ เขตบางนา จ..กรุงเทพมหานคร
๐ ๒๓๙๓ ๒๖๔๘
96
ต.ปากน้ำ อ เมืองสมุทรปราการ จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๓๘๗ ๑๘๖๙ , ๐๘ ๙๑๗๓ ๕๙๑๕
97
ต.บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ..สมุทรปราการ
98
ต.ตลาด อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
99
ต.ตลาด อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๓ ๕๔๓๓
100
ต.บางพึ่ง อ พระประแดง จ..สมุทรปราการ
๐ ๒๔๖๒ ๖๐๓๓