กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 91 ถึง 100 จาก 294 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
91
ต.บางศรีเมือง อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๓
92
ต.บางรักพัฒนา อ บางบัวทอง จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๗๑ ๑๒๙๗
93
ต.บางตลาด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
94
ต.เกาะเกร็ด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๘๔ ๕๑๒๐
95
ต.บางขะแยง อ เมืองปทุมธานี จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๘๑ ๒๒๔๒
96
ต.บึงยี่โถ อ ธัญบุรี จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๓๓ ๑๑๒๐ - ๑
97
ต.บางเตย อ สามโคก จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๙๓ ๑๓๓๗ - ๘
98
ต.หัวรอ อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๑๘๘๙
99
ต.ท่าวาสุกรี อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๑๙๐๑
100
ต.ท่าวาสุกรี อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๒๑๖๕