กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพระอารามหลวง

แสดง 91 ถึง 100 จาก 295 ผลลัพธ์
#ชื่อโทรศัพท์โทรสาร
91
๑ หมู่ ๙ ต.บางกระสอ อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
92
ต.บางศรีเมือง อ เมืองนนทบุรี จ..นนทบุรี
๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๓
93
ต.บางรักพัฒนา อ บางบัวทอง จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๗๑ ๑๒๙๗
94
ต.บางตลาด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
95
ต.เกาะเกร็ด อ ปากเกร็ด จ..นนทบุรี
๐ ๒๕๘๔ ๕๑๒๐
96
ต.บางขะแยง อ เมืองปทุมธานี จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๘๑ ๒๒๔๒
97
ต.บึงยี่โถ อ ธัญบุรี จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๓๓ ๑๑๒๐ - ๑
98
ต.บางเตย อ สามโคก จ..ปทุมธานี
๐ ๒๕๙๓ ๑๓๓๗ - ๘
99
ต.หัวรอ อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๕ ๑๘๘๙
100
ต.ท่าวาสุกรี อ พระนครศรีอยุธยา จ..พระนครศรีอยุธยา
๐ ๓๕๒๔ ๑๙๐๑