กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 81 ถึง 90 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
812564วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานครนายรัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนเร่ ธุ แอนด์ เดอะ พุ จำกัด
822564วัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานครนายวิชัย กฎีรัตน์ นางสาวจรูญศรี สุขอยู่ นางสาวพัชรี นางสาวสุชาวดี กฎีรัตน์
832564วัดบางนาในกรุงเทพมหานครนายวิรัช ฉัตรนิธิกุล
842564วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครนายวิเชียร นางศรีลำปาง สวาทยานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการ บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด
852564วัดจันทารามกรุงเทพมหานครนายสวัสดิ์ ศิริเอี้ยวพิกูล ผู้จัดการบริษัท ไฮเทค ไทย คอนกรีต จำกัด
862564วัดนางชีกรุงเทพมหานครบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
872564วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
882564วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
892564วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
902564วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด