กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 81 ถึง 90 จาก 204 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
812567วัดป่าโมกอ่างทองสนง.คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
822567วัดสิริจันทรนิมิตร (ธ)ลพบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
832567วัดเสาธงทองลพบุรีสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
842567วัดพิกุลทองสิงห์บุรีกระทรวงยุติธรรม
852567วัดพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรีนางจันทร์เพ็ญ ลิ้มทรงพรต (รอผลตรวจประวัติฯ)
862567วัดโบสถ์ (ธ)สิงห์บุรีโรงพยาบาลหัวเฉียว
872567วัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรีธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)
882567วัดสมุหประดิษฐารามสระบุรีสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
892567วัดเขาแก้วสระบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร (รอผลตรวจประวัติฯ)
902567วัดเขาบางทราย (ธ)ชลบุรีกรมปศุสัตว์