กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 81 ถึง 90 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
812566วัดราชผาติการาม (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
822566วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
832566วัดกลางสมุทรปราการกรมปศุสัตว์
842566วัดอาษาสงครามสมุทรปราการนางวารี กันแสง
852566วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการนางสาวกาญจนา การะเวก
862566วัดบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการนางสาววิภา ชีชะนะ
872566วัดทรงธรรมสมุทรปราการนางสาวอรุณ สุทธิ
882566วัดไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการนายวิทยา กันตถาวร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
892566วัดเขมาภิรตาราม (ธ)นนทบุรีกระทรวงการต่างประเทศ
902566วัดบางไผ่นนทบุรีกระทรวงพาณิชย์