กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 81 ถึง 90 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
812564วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานศาลยุติธรรม
822564วัดสามพระยากรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
832564วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครโรงเรียนเผดิมศึกษา
842564วัดทรงธรรมสมุทรปราการดร.วทัญญู รัศมิทัต
852564วัดกลางสมุทรปราการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
862564วัดอาษาสงครามสมุทรปราการหม่อมหลวงสราลี กิตติยากร
872564วัดปรมัยยิกาวาสนนทบุรีกองทัพบก
882564วัดเขมาภิรตาราม (ธ)นนทบุรีศาลปกครอง
892564วัดเฉลิมพระเกียรตินนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
902564วัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล