กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 81 ถึง 90 จาก 112 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
812565วัดพระธาตุแช่แห้งน่านมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก
822565วัดศรีโคมคำพะเยากรมพัฒนาที่ดิน
832565วัดตากฟ้านครสวรรค์กรมทางหลวง
842565วัดคูยางกำแพงเพชรนางสาวสลักจิต นาคด้วง
852565วัดสว่างอารมณ์สุโขทัยนายสมรักษ์ เหลืองสุวรรณ์
862565วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุโขทัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
872565วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
882565วัดช่องลมราชบุรีตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) นำโดย นายนภินทร นางวีณา ศรีสรรพางค์
892565วัดมหาธาตุราชบุรีนายพงษ์ศักดิ์ อรรถอนันต์ นางสาวศิริพร พุทธชาติ
902565วัดเขาวังราชบุรีนายสุรินทร์ นางสกุลณา จูงศิริวัฒน์