กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 81 ถึง 90 จาก 238 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
812564วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
822564วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
832564วัดเทพลีลากรุงเทพมหานครบริษัท มีสุข แลนด์ จำกัด นำโดย นางผ่องจิตร์ กรรณสูตและครอบครัว
842564วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวรวิทย์ นางพัชรา วีรบวรพงศ์
852564วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม บริษัทในเครือ นำโดย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
862564วัดธาตุทอง (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
872564วัดบรมนิวาส (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
882564วัดสัมพันธวงศาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
892564วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำโดย รศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
902564วัดคูหาสวรรค์กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดล