กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 81 ถึง 90 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
812563วัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครธนาคารแห่งประเทศไทย
822563วัดบางนาในกรุงเทพมหานครนางซกจิง แซ่อึ้ง และนายปิยทัศน์ ลิ่มศิลา
832563วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครนางนงเยาว์ โตวชิรกุล ประธานที่ปรึกษา บริษัท อมรพันธุ์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด นายอำนาจ นางนงเยาว์ โตวชิรกุล นายวิเชียร นางศรีลำปาง สวาทยานนท์ และนายประจักษ์ นางละออ ตั้งคารวคุณ
842563วัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานครนางบัญญัติ ริมพงษ์พิศาล นางอุษณีย์ พฤกษ์ไพศาล และครอบครัว
852563วัดราชคฤห์กรุงเทพมหานครนางภัทรา โชว์ศรี
862563วัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครนางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ
872563วัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครนางสวัสดิ์ คนชม และนางสาวชิด งุ่ยไก
882563วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครนางสายพิณ พหลโยธิน.
892563วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานครนางสาวนลิน วิภูษณมังคละ พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
902563วัดเวฬุราชิณกรุงเทพมหานครนางสาวนลินธรณ์ ปิยไพศาลศรี