กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 81 ถึง 90 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
812565วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
822565วัดบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการนางบุญไทย ตั้งเด่นชัย
832565วัดทรงธรรมสมุทรปราการนางสาวสังวร พุ่มวิเชียร
842565วัดไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการนางอี๊ด สิงห์นาท
852565วัดอาษาสงครามสมุทรปราการนายบุญพลี นางเพลินพิศ เพ็ชร์ประกอบ
862565วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการนายพิทักษ์ สุวรรณเสวตร
872565วัดกลางสมุทรปราการสำนักงานอัยการสูงสุด
882565วัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรีกรมชลประทาน
892565วัดบัวขวัญนนทบุรีกรมราชทัณฑ์
902565วัดเขมาภิรตาราม (ธ)นนทบุรีกองบัญชาการกองทัพไทย