กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 246 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712565วัดธรรมบูชา (ธ)สุราษฎร์ธานีสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
722565วัดพัฒนารามสุราษฎร์ธานีนายแพทย์ปกรณ์ อภิชนาพงศ์
732565วัดพระสิงห์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
742565วัดบึงพระลานชัย (ธ)ร้อยเอ็ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
752565วัดอ่างทองอ่างทองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
762565วัดป่าโมกอ่างทองมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา
772565วัดมัชฌิมาวาสอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
782565วัดมหาวนารามอุบลราชธานีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
792565วัดศรีอุบลรัตนาราม (ธ)อุบลราชธานีกรมส่งเสริมการเกษตร
802565วัดกลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ