กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 198 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712564วัดเขาวังราชบุรีนางสาวอัจฉรา จิรวิวัฒน์เสรี
722564วัดช่องลมราชบุรีสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
732564วัดมหาธาตุราชบุรีนายปิติวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว
742564วัดสัตตนารถปริวัตร (ธ)ราชบุรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
752564วัดสุรชายาราม (ธ)ราชบุรีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้บริหารตลาดศรีเมือง
762564วัดบัวงามราชบุรีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
772564วัดเสาธงทองลพบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
782564วัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูนบริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพล่าซ่า จำกัด บริษัท แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จำกัด นำโดย นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง
792564วัดศรีสุทธาวาส (ธ)เลยกรมทางหลวง
802564วัดพระธาตุเชิงชุมสกลนครบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด นำโดย นางสุธาสินี นิติสาครินทร์