กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 246 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712565วัดศรีมงคลใต้มุกดาหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
722565วัดพระสิงห์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
732565วัดสำราญนิเวศ (ธ)อำนาจเจริญมหาวิทยาลัยรามคำแหง
742565วัดมัชฌิมาวาสอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
752565วัดสุทธจินดา (ธ)นครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
762565วัดชัยสามหมอชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
772565วัดเสนหา (ธ)นครปฐมมหาวิทยาลัยมหิดล
782565วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ)ราชบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
792565วัดบัวงามราชบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
802565วัดประดู่สมุทรสงครามพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รอหนังสือ)