กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 198 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712564วัดบูรพาราม (ธ)สุรินทร์พลเอก จงรักษ์ นางวันเพ็ญ หนองบัวล่าง
722564วัดโสธรวรารามฉะเชิงเทราพลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒
732564วัดสมุหประดิษฐารามสระบุรีบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
742564วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (ธ)อุตรดิตถ์บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด
752564วัดสำราญนิเวศ (ธ)อำนาจเจริญบริษัททองเยาวราช อำนาจเจริญ จำกัด นำโดย นางสาวปราณี วระโพธิ์ ผู้จัดการและเจ้าของบริษัททองเยาวราช อำนาจเจริญ จำกัด
762564วัดบรมนิวาส (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
772564วัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูนบริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพล่าซ่า จำกัด บริษัท แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จำกัด นำโดย นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง
782564วัดสุปัฏนาราม (ธ)อุบลราชธานีบริษัท เอสพีคอนกรีตอุบล จำกัด
792564วัดธาตุทอง (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
802564วัดพระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานีบริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด นำโดย นายอมร บุญชัยณิชกุล