กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 204 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712567วัดเสนาสนาราม (ธ)พระนครศรีอยุธยากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
722567วัดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยาธนาคารออมสิน
732567วัดพุทไธศวรรย์พระนครศรีอยุธยาน.ส.ปฐมาภรณ์ เตมียเวส (รอผลตรวจประวัติฯ)
742567วัดชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยาบมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น และ บมจ. เอเวอร์แลนด์
752567วัดศาลาปูนพระนครศรีอยุธยาบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
762567วัดหน้าพระเมรุราชิการามพระนครศรีอยุธยาบริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
772567วัดกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยาบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
782567วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)พระนครศรีอยุธยามูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
792567วัดวิเวกวายุพัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
802567วัดบรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ