กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712564วัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครธนาคารอาคารสงเคราะห์
722564วัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครนางกิตติมา รักษาธรรมเจริญ
732564วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนางทิพย์วรรณ จิรชนานนท์ บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
742564วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครนางยุพา วิริยวงค์
752564วัดเวฬุราชิณกรุงเทพมหานครนางสาวชลัช ศิริภาคย์
762564วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
772564วัดวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานครนายทน นางอาภรณ์ กวินอนันต์
782564วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครนายนที นางเกษริน ชัยสินธพ ประธานกรรมการบริษัท โปรไบค์ จำกัด
792564วัดยางกรุงเทพมหานครนายบันเทิง แสงรัฐวัฒนะ
802564วัดหลักสี่กรุงเทพมหานครนายประกอบ นางวรรณา จิรกิติ