กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712563วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทบีเจชี บิ๊กซี
722563วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครกองทัพบก
732563วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
742563วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
752563วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย
762563วัดบุปผาราม (ธ)กรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย
772563วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
782563วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
792563วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
802563วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครดร. พศวัจณ์ กนกนาก และ ดร. ปาริสา อิศรเสนา ณ อยุธยา