กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712564วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
722564วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครวัดราชนัดดาราม
732564วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครวุฒิสภา
742564วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครสภาผู้แทนราษฎร
752564วัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
762564วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
772564วัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณ
782564วัดอินทารามกรุงเทพมหานครสำนักงาน กสทช.
792564วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
802564วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาต