กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712566วัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณ
722566วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสำนักงาน คปภ.
732566วัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครสำนักงาน ป.ป.ช.
742566วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
752566วัดยานนาวากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ
762566วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
772566วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานครสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
782566วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
792566วัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครสำนักงานศาลยุติธรรม
802566วัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๕๕