กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712565วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณ
722565วัดรัชฎาธิษฐานกรุงเทพมหานครสำนักงาน ก.พ.
732565วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
742565วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
752565วัดสามพระยากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ
762565วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
772565วัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
782565วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสำนักงานศาลยุติธรรม
792565วัดวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานครสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
802565วัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครหม่อมหลวงปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา