กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 112 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712565วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ)เชียงใหม่บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
722565วัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พลเอก ธวัชชัย นางพิชามญ ชวนสมบูรณ์
732565วัดพระสิงห์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
742565วัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูนสถาบันพระปกเกล้า
752565วัดพระเจดีย์ซาวหลังลำปางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
762565วัดจองคำลำปางวัดมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต)
772565วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (ธ)อุตรดิตถ์มีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต)
782565วัดพระบาทมิ่งเมืองแพร่กรมปศุสัตว์
792565วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารน่านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
802565วัดพญาภูน่านบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด