กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 61 ถึง 70 จาก 231 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
612564วัดสวนดอกเชียงใหม่มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ
622564วัดบัวขวัญนนทบุรีมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี
632564วัดพายัพนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
642564วัดนาคกลางกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
652564วัดพระนารายณ์มหาราชนครราชสีมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
662564วัดหนองแวงขอนแก่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
672564วัดศรีโคมคำพะเยามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
682564วัดกลางกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
692564วัดสัตตนารถปริวัตร (ธ)ราชบุรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
702564วัดประชุมโยธีพังงามหาวิทยาลัยรามคำแหง