กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 61 ถึง 70 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
612564วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
622564วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
632564วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
642564วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
652564วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม บริษัทในเครือ นำโดย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
662564วัดธาตุทอง (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
672564วัดบรมนิวาส (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
682564วัดคูหาสวรรค์กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดล
692564วัดนาคกลางกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
702564วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครมูลนิธิปู่อิ่ม ย่าเป้า เนียมพลอย นำโดย นางมะลิ นางสาวศุภจิรา มีใย