กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 61 ถึง 70 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
612564วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
622564วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
632564วัดกาญจนสิงหาสน์กรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย
642564วัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
652564วัดสระเกศกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย
662564วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
672564วัดดุสิดารามกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
682564วัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครครอบครัวเศวตมาลย์ นำโดย นางสาวนวลศรี เศวตมาลย์
692564วัดบุปผาราม (ธ)กรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
702564วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย