กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 61 ถึง 70 จาก 238 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
612564วัดบุปผาราม (ธ)กรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
622564วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
632564วัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครธนาคารอาคารสงเคราะห์
642564วัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครนางกิตติมา รักษาธรรมเจริญ
652564วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนางทิพย์วรรณ จิรชนานน์ บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
662564วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานครนางพัชรี แซ่อุย ผู้จัดการร้านอาหาร ป.กุ้งเผา พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
672564วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครนางยุพา วิริยวงค์
682564วัดเวฬุราชิณกรุงเทพมหานครนางสาวชลัช ศิริภาคย์
692564วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
702564วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครนายนที นางเกษริน ชัยสินธพ ประธานกรรมการบริษัท โปรไบค์ จำกัด