กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 61 ถึง 70 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
612563วัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
622563วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
632563วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
642563วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
652563วัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครบริษัท ยิบอินซอย จำกัด
662563วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
672563วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
682563วัดหิรัญรูจีกรุงเทพมหานครพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
692563วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครม.ร.ว. กำลูนเทพ เทวกุล
702563วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดล