กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 61 ถึง 70 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
612566วัดเวฬุราชิณกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
622566วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว
632566วัดสามพระยากรุงเทพมหานครวุฒิสภา
642566วัดอินทารามกรุงเทพมหานครศาลปกครอง โดย สำนักงานศาลปกครอง
652566วัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครสถาบันพระปกเกล้า
662566วัดรัชฎาธิษฐานกรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
672566วัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครสภาผู้แทนราษฎร
682566วัดราชคฤห์กรุงเทพมหานครสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชินูปถัมภ์
692566วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ
702566วัดเศวตฉัตรกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์