กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 51 ถึง 60 จาก 232 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
512566วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดล
522566วัดปรินายกกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
532566วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
542566วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
552566วัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
562566วัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
572566วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
582566วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
592566วัดเวฬุราชิณกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
602566วัดหิรัญรูจีกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)