กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 51 ถึง 60 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
512565วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
522565วัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
532565วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (รอลิขิต)
542565วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
552565วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครบริษัท พูลผล จำกัด
562565วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
572565วัดนาคกลางกรุงเทพมหานครบริษัท เวล โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์ จำกัด
582565วัดธาตุทอง (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
592565วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
602565วัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)