กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 51 ถึง 60 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
512563วัดในวังสงขลาโรงเรียนมหาวชิราวุธ
522563วัดท่าโพธิ์ (ธ)นครศรีธรรมราชโรงเรียนวิวเทควันโด คลับ
532563วัดสามพระยากรุงเทพมหานครกรมการจัดหางาน
542563วัดหนังกรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงาน
552563วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมบัญชีกลาง
562563วัดราชผาติการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
572563วัดอนงคารามกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์
582563วัดกาญจนสิงหาสน์กรุงเทพมหานครกรมสรรพสามิต
592563วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
602563วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหม