กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 51 ถึง 60 จาก 238 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
512564วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรม
522564วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณN
532564วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
542564วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
552564วัดกาญจนสิงหาสน์กรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย
562564วัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
572564วัดสระเกศกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย
582564วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
592564วัดดุสิดารามกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
602564วัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครครอบครัวเศวตมาลย์ นำโดย นางสาวนวลศรี เศวตมาลย์