กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 51 ถึง 60 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
512566วัดสระเกศกรุงเทพมหานครบริษัท เบญจจินดา โฮลติ้ง จำกัด
522566วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
532566วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครพันเอกหญิง กษมา กุลไกรเวส
542566วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดล
552566วัดปรินายกกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
562566วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
572566วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
582566วัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
592566วัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
602566วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)