กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 51 ถึง 60 จาก 204 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
512567วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.
522567วัดดุสิดารามกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
532567วัดนางชีกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
542567วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
552567วัดนางนองกรุงเทพมหานครสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
562567วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
572567วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการน.ส.กมลรัตน์ สันติคุนากุล
582567วัดทรงธรรมสมุทรปราการนางศิิริวรรณ ไตรสุข (รอผลตรวจประวัติฯ)
592567วัดอาษาสงครามสมุทรปราการนางสาวมะลิวัลย์ พิริยะปัญญา
602567วัดบัวขวัญนนทบุรีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล