กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 51 ถึง 60 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
512563วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานครนางสาวนลิน วิภูษณมังคละ พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
522563วัดเวฬุราชิณกรุงเทพมหานครนางสาวนลินธรณ์ ปิยไพศาลศรี
532563วัดรัชฎาธิษฐานกรุงเทพมหานครนางสาวบังอร เจริญเนตร
542563วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครนายบุญเฉิด นางเจริญ แตงอ่อน
552563วัดอินทารามกรุงเทพมหานครนายประพัฒน์ นางพิชญา เลิศพงศาภรณ์ พร้อมครอบครัว
562563วัดยางกรุงเทพมหานครนายสมศักดิ์ ฟักภู
572563วัดจันทารามกรุงเทพมหานครนายสวัสดิ์ ศิริเอี้ยวพิกูล เจ้าของและผู้จัดการบริษัท ไฮเทค ไทย คอนกรีต จำกัด
582563วัดหลักสี่กรุงเทพมหานครนายเกตุ มนทการติวงศ์
592563วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครนายเอนก จงเสถียร
602563วัดธาตุทอง (ธ)กรุงเทพมหานครบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)