กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412566วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครนายกวีพจน์ วรยิ่ง
422566วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนายประเสริฐพันธ์ พรนิมิตธรรม
432566วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครนายยุทธนา เจนการศึก
442566วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครนายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต
452566วัดนางนองกรุงเทพมหานครบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
462566วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานครบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
472566วัดบุปผาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด
482566วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
492566วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
502566วัดสระเกศกรุงเทพมหานครบริษัท เบญจจินดา โฮลติ้ง จำกัด