กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 204 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412567วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
422567วัดบางนาในกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
432567วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
442567วัดหิรัญรูจีกรุงเทพมหานครมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
452567วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
462567วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.
472567วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครสถาบันพระปกเกล้า
482567วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ
492567วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีสัมพันธ์
502567วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครสำนักงาน กสทช.