กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412565วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครนางสาวสุจิตรา ทรงมัจฉา
422565วัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานครนางสาวอรุณศรี พันธุ์ไม้ศรี
432565วัดเทพลีลากรุงเทพมหานครนายพิน นางโกศล ฟักหว่าง
442565วัดบุปผาราม (ธ)กรุงเทพมหานครนายพิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
452565วัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานครนายวิชัย กุฎีรัตน์ และครอบครัว
462565วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครนายสมชาย เด็กหญิงฐิตินันท์ มานะไชยรักษ์ นางมยุรฉัตร เอื้ออรุณแสงใส
472565วัดจันทารามกรุงเทพมหานครนายสวัสดิ์ ศิริเอี้ยวพิกูล เจ้าของและผู้จัดการบริษัท ไฮเทค ไทย คอนกรีต จำกัด
482565วัดหลักสี่กรุงเทพมหานครนายสิระ เจนจาคะ
492565วัดหนังกรุงเทพมหานครบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
502565วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด