กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412563วัดบุปผาราม (ธ)กรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย
422563วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
432563วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
442563วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
452563วัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครธนาคารแห่งประเทศไทย
462563วัดบางนาในกรุงเทพมหานครนางซกจิง แซ่อึ้ง และนายปิยทัศน์ ลิ่มศิลา
472563วัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานครนางบัญญัติ ริมพงษ์พิศาล นางอุษณีย์ พฤกษ์ไพศาล และครอบครัว
482563วัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครนางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ
492563วัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครนางสวัสดิ์ คนชม และนางสาวชิด งุ่ยไก
502563วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครนางสายพิณ พหลโยธิน.