กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412564วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณN
422564วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
432564วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
442564วัดกาญจนสิงหาสน์กรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย
452564วัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
462564วัดสระเกศกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย
472564วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
482564วัดดุสิดารามกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
492564วัดบุปผาราม (ธ)กรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
502564วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย