กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412563วัดนาควัชรโสภณ (ธ)กำแพงเพชรบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
422563วัดพระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
432563วัดพระเจดีย์ซาวหลังลำปางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
442563วัดสัมพันธวงศาราม (ธ)กรุงเทพมหานครพลเอก ภูดิส นางนาถนภา ทัตติยโชต
452563วัดจุฑาทิศธรรมสภารามชลบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
462563วัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครวุฒิสภา
472563วัดบุญวาทย์วิหารลำปางศูนย์การค้า เซ็นทรัล ลำปาง
482563วัดแจ้งนครศรีธรรมราชสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)
492563วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ)หนองบัวลำภูสมเด็จพระมหาวีรวงศ
502563วัดไร่ขิงนครปฐมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง