กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 232 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412566วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนายประเสริฐพันธ์ พรนิมิตธรรม
422566วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครนายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต
432566วัดนางนองกรุงเทพมหานครบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
442566วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานครบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
452566วัดบุปผาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด
462566วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
472566วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
482566วัดสระเกศกรุงเทพมหานครบริษัท เบญจจินดา โฮลติ้ง จำกัด
492566วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
502566วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครพันเอกหญิง กษมา กุลไกรเวส