กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312566วัดสัมพันธวงศาราม (ธ)กรุงเทพมหานครธนาคารอาคารสงเคราะห์
322566วัดอนงคารามกรุงเทพมหานครธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
332566วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
342566วัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครนางทิพย์วรรณ จิรชนานนท์ และครอบครัว
352566วัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานครนางปราณี เกียรติพันธ์
362566วัดยางกรุงเทพมหานครนางสาวปัทมา รุ่งเรือง
372566วัดวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานครนางสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล
382566วัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครนางเตือนใจ คงฉิม
392566วัดจันทารามกรุงเทพมหานครนางเล็กฮั้ว แซ่ลิ้ม
402566วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา