กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 57 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312567วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
322567วัดบางนาในกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
332567วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต/หนังสือแจ้ง)
342567วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีเจ้าภาพแล้ว รอลิขิต/หนังสือ
352567วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
362567วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.
372567วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครสถาบันพระปกเกล้า
382567วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ
392567วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีสัมพันธ์
402567วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานครสำนักงาน กสทช.