กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312564วัดอ่างทองอ่างทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
322564วัดสวนดอกเชียงใหม่มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ
332564วัดมหาชัยมหาสารคามมูลนิธิร่วมกตัญญ
342564วัดตูมพระนครศรีอยุธยามูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
352564วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครมูลนิธิไทยรวมใจ
362564วัดปรินายกกรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
372564วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมลูกศิษย์วัดปากน้ำ
382564วัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
392564วัดแก้วพิจิตรปราจีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
402564วัดมณีชลขัณฑ์ (ธ)ลพบุรีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน