กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312563วัดเศวตฉัตรกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย
322563วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรม
332563วัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครกระทรวงอุตสาหกรรม
342563วัดยานนาวากรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
352563วัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
362563วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทบีเจชี บิ๊กซี
372563วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครกองทัพบก
382563วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
392563วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
402563วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย