กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312565วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
322565วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครธนาคารแห่งประเทศไทย
332565วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนางจันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย ประธานกรรมการบริษัท ลิกไนท์ทัวร์ จำกัด และบริษัท นครศรีร่มเย็นทัวร์ จำกัด
342565วัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครนางชูศรี สุขสวัสดิ์รัตนา
352565วัดยางกรุงเทพมหานครนางทวี สาหร่ายทองคำ
362565วัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครนางทิพย์วรรณ จิรชนานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
372565วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานครนางพัชรี แซ่อุย ผู้จัดการร้านอาหาร ป.กุ้งเผา พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
382565วัดสัมพันธวงศาราม (ธ)กรุงเทพมหานครนางศรีสะอาด ชั้นสามารถ และนางณัฐฎ์นันญา อัศวณิชย์ชากร ฯ
392565วัดบวรมงคล (ธ)กรุงเทพมหานครนางสายพิณ พหลโยธิน
402565วัดบางนาในกรุงเทพมหานครนางสาวปัทมา รุ่งเรือง