กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312563วัดสุรชายาราม (ธ)ราชบุรีนายสราวุธ ไพศาลจิต
322563วัดศรีสุทธาวาส (ธ)เลยนายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์เจ้าของกิจการโรงน้ าแข็งจังหวัดเลยกิจวาร
332563วัดพิกุลทองสิงห์บุรีนายสุโชติ อัศวโนดม นายกเทศมนตรีต าบลพระอินทร์ราชา
342563วัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
352563วัดชุมพรรังสรรค์ชุมพรบริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด น าโดยนายพูลพัชร พูลเจริญ
362563วัดแก้วโกรวารามกระบี่บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
372563วัดคลองวาฬประจวบคีรีขันธ์บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด น าโดย นางสุธาสินี นิติสาครินทร์
382563วัดสุปัฏนาราม (ธ)อุบลราชธานีบริษัท วันรัต (หน่่ำเชียน) จำกัด
392563วัดสระแก้วสระแก้วบริษัท เฮ้ เฮลเปอร์ จำกัด นำโดย พันตำรวจเอก ณัฐสักก์ เคนถาวร พร้อมครอบครัว
402563วัดชุมพรรังสรรค์ชุมพรบริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด (มหาชน)