กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 238 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312564วัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
322564วัดแก้วพิจิตรปราจีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
332564วัดมณีชลขัณฑ์ (ธ)ลพบุรีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
342564วัดวิเวกวายุพัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
352564วัดชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยาสำนักงานอัยการสูงสุด
362564วัดนครสวรรค์นครสวรรค์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
372564วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครDr. Dolly Swee, Dr. Ni Ni, Tanlly Swee จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
382564วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางาน
392564วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
402564วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมทางหลวงชนบท