กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 112 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212565วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
222565วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
232565วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
242565วัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
252565วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
262565วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมลูกศิษย์วัดปากน้ำ
272565วัดรัชฎาธิษฐานกรุงเทพมหานครสำนักงาน ก.พ.
282565วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
292565วัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครหม่อมหลวงปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา
302565วัดไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการนางอี๊ด สิงห์นาท