กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212564วัดตูมพระนครศรีอยุธยามูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
222564วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครมูลนิธิไทยรวมใจ
232564วัดปรินายกกรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
242564วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมลูกศิษย์วัดปากน้ำ
252564วัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
262564วัดแก้วพิจิตรปราจีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
272564วัดมณีชลขัณฑ์ (ธ)ลพบุรีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
282564วัดนครสวรรค์นครสวรรค์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
292564วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางาน
302564วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์