กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212566วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครกองทัพบก
222566วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
232566วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
242566วัดบรมนิวาส (ธ)กรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย
252566วัดหลักสี่กรุงเทพมหานครการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
262566วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
272566วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
282566วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสาสตร์สิริราชพยาบาลฯ
292566วัดบางนาในกรุงเทพมหานครคุณสมชาย เวชากร
302566วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย