กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 232 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212566วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
222566วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
232566วัดบรมนิวาส (ธ)กรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย
242566วัดหลักสี่กรุงเทพมหานครการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
252566วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
262566วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
272566วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสาสตร์สิริราชพยาบาลฯ
282566วัดบางนาในกรุงเทพมหานครคุณสมชาย เวชากร
292566วัดปทุมวนาราม (ธ)กรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
302566วัดสัมพันธวงศาราม (ธ)กรุงเทพมหานครธนาคารอาคารสงเคราะห์