กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212565วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครกองทัพบก
222565วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
232565วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครกองทัพเรือ
242565วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครการยาสูบแห่งประเทศไทย
252565วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
262565วัดสระเกศกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย
272565วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
282565วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
292565วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
302565วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย