กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212563วัดศรีธรรมาราม (ธ)ยโสธรนางสาวมัลลิกา แสนภักดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
222563วัดบางพระชลบุรีนางสาววไลภรณ์ ชลสีมัธยา
232563วัดขันเงินชุมพรนางสาวสิบพร ถาวรฉันท์
242563วัดบูรพาพิทยารามจันทบุรีนางสาวอุบล พูลสวัสดิ์
252563วัดไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการนายจิตติ พงศ์กุศลจิตต์
262563วัดมงคลนิมิตรภูเก็ตนายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
272563วัดธรรมบูชา (ธ)สุราษฎร์ธานีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
282563วัดโคกสมานคุณสงขลานายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์แห่งประเทศไทย
292563วัดเกตการาม (ธ)สมุทรสงครามนายสมภพ รัตนไพบูลย์ ประธานบริหาร บริษัท รัตนไพบูลย์
302563วัดพระธาตุช่อแฮแพร่นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด