กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 238 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212564วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (ธ)อุตรดิตถ์บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด
222564วัดสมุหประดิษฐารามสระบุรีบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
232564วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานครพลเอกสิทธิชัย นางนันทวรรณ อินทเสน อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
242564วัดพระประโทณเจดีย์นครปฐมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์
252564วัดทรงศิลาชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
262564วัดสวนดอกเชียงใหม่มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ
272564วัดตูมพระนครศรีอยุธยามูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
282564วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครมูลนิธิไทยรวมใจ
292564วัดปรินายกกรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
302564วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมลูกศิษย์วัดปากน้ำ