กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112564วัดตานีนรสโมสรปัตตานีนางสุดา ก่อเกียรติพิทักษ
122564วัดมุจลินทวาปีวิหารปัตตานีนางอุดมลักษณ์ พรมนุชาธิป
132564วัดโพธิสมภรณ์ (ธ)อุดรธานีนายเอี่ยม พิทักษ์วงษ์วัฒนะ
142564วัดสำราญนิเวศ (ธ)อำนาจเจริญบริษัททองเยาวราช อำนาจเจริญ จำกัด นำโดย นางสาวปราณี วระโพธิ์ ผู้จัดการและเจ้าของบริษัททองเยาวราช อำนาจเจริญ จำกัด
152564วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (ธ)อุตรดิตถ์บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด
162564วัดสมุหประดิษฐารามสระบุรีบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
172564วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานครพลเอกสิทธิชัย นางนันทวรรณ อินทเสน อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
182564วัดพระประโทณเจดีย์นครปฐมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์
192564วัดบัวขวัญนนทบุรีมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี
202564วัดสวนดอกเชียงใหม่มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ