กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112565วัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
122565วัดนางนองกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงาน
132565วัดเศวตฉัตรกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย
142565วัดยานนาวากรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรม
152565วัดปรินายกกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุข
162565วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกระทรวงอุตสาหกรรม
172565วัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
182565วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
192565วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
202565วัดราชผาติการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี