กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112564วัดพุทไธศวรรย์พระนครศรีอยุธยากระทรวงสาธารณสุข
122564วัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครกระทรวงอุตสาหกรรม
132564วัดบรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
142564วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ)ศรีสะเกษดร. พุทธพร แข็งแรง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธพรภูพญาโมเดลนครไทย
152564วัดสุทธิวาตวรารามสมุทรสาครธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
162564วัดป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาครนางฐิติกร ลิ้มธนสาร
172564วัดศรีจันทร์ (ธ)ขอนแก่นนางสาวจิระพรรณ โชติกุลวัฒนา
182564วัดตานีนรสโมสรปัตตานีนางสุดา ก่อเกียรติพิทักษ
192564วัดมุจลินทวาปีวิหารปัตตานีนางอุดมลักษณ์ พรมนุชาธิป
202564วัดสุวรรณคีรีวิหารระนองนายมานะ กิจเจริญยิ่งยง