กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112563วัดบุญยืนน่านนางสาวนงเยาว์ ใจแปง
122563วัดป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาครนางสาวนันทกาญจน์ เกษมชัยพันธ์ นายกสโมสรไลออนส์สาครบุรี และ ร้อยตำรวจเอก วิโรจน์ คุ้มคำ รอง สว. (สส.) สภ. เมืองสมุทรสาคร
132563วัดไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการนายจิตติ พงศ์กุศลจิตต์
142563วัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
152563วัดจุฑาทิศธรรมสภารามชลบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
162563วัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครวุฒิสภา
172563วัดไร่ขิงนครปฐมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
182563วัดสามพระยากรุงเทพมหานครกรมการจัดหางาน
192563วัดหนังกรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงาน
202563วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมบัญชีกลาง