กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 232 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112566วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
122566วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
132566วัดดุสิดารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงาน
142566วัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรม
152566วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
162566วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
172566วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
182566วัดธาตุทอง (ธ)กรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท บีเจชี บิ๊กซี
192566วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี
202566วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครกองทัพบก