กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 204 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112567วัดราชผาติการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
122567วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี
132567วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครกองทัพบก
142567วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศ
152567วัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทย
162567วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
172567วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
182567วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
192567วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ฯ
202567วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครครอบครัวลีลาองอาจ