กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 112 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112565วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
122565วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครธนาคารแห่งประเทศไทย
132565วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนางจันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย
142565วัดสัมพันธวงศาราม (ธ)กรุงเทพมหานครนางจันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย
152565วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครนางทิพย์วรรณ จิรชนานนท์
162565วัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครนางทิพย์วรรณ จิรชนานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
172565วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานครนางพัชรี แซ่อุย ผู้จัดการร้านอาหาร ป.กุ้งเผา พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
182565วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครนายสมชาย เด็กหญิงฐิตินันท์ มานะไชยรักษ์ นางมยุรฉัตร เอื้ออรุณแสงใส
192565วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
202565วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (รอหนังสือ)