กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112563วัดเพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงครามดร. สนธยา กล่อมเปลี่ยน
122563วัดบัวงามราชบุรีดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
132563วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครนางนงเยาว์ โตวชิรกุล ประธานที่ปรึกษา บริษัท อมรพันธุ์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
142563วัดท่าตอนเชียงใหม่นางนฤมล มหัทธนันชัย
152563วัดบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการนางบุญช่วย ทองเจริญทรัพย์
162563วัดเมืองยะลายะลานางวราภรณ์ ศิริไชย ประธานกรรมการบริษัทศรีสมัยค้าส่ง หจก. ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช บริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด
172563วัดพุทธภูมิยะลานางสมคิด ชูวงศ์วุฒิ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ (ยันมายะลา) จังหวัดยะลา
182563วัดบุญยืนน่านนางสาวนงเยาว์ ใจแปง
192563วัดป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาครนางสาวนันทกาญจน์ เกษมชัยพันธ์ นายกสโมสรไลออนส์สาครบุรี และ ร้อยตำรวจเอก วิโรจน์ คุ้มคำ รอง สว. (สส.) สภ. เมืองสมุทรสาคร
202563วัดพรหมนิวาสพระนครศรีอยุธยานางสาวพัชธร กิตินุกุลศิลป์ นายอุดม นางเกษมศรี วัชรสกุณี นายธงชัย นางพิชาวดี เจริญวาสนาดำรง