กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112566วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง
122566วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
132566วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
142566วัดดุสิดารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงาน
152566วัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรม
162566วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
172566วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
182566วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
192566วัดธาตุทอง (ธ)กรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท บีเจชี บิ๊กซี
202566วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี