กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 111 ถึง 120 จาก 231 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
1112564วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่นายอมร สุดถาวรเจริญ
1122564วัดพระเจดีย์ซาวหลังลำปางนายสุเรศว์ อโรร่ากรรมการบริษัท เอ็น.บี.ฟาร์ม่า จำกัด
1132564วัดจันทารามกรุงเทพมหานครนายสวัสดิ์ ศิริเอี้ยวพิกูล ผู้จัดการบริษัท ไฮเทค ไทย คอนกรีต จำกัด
1142564วัดมหาพุทธารามศรีสะเกษนายสรสาสน์สีเพ็ง
1152564วัดชัยมงคลชลบุรีนายสมควร นางจำเนียร ค้าขาย
1162564วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการนายสงวน เตชะดำรง
1172564วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครนายวิเชียร นางศรีลำปาง สวาทยานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการ บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด
1182564วัดบางนาในกรุงเทพมหานครนายวิรัช ฉัตรนิธิกุล
1192564วัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานครนายวิชัย กฎีรัตน์ นางสาวจรูญศรี สุขอยู่ นางสาวพัชรี นางสาวสุชาวดี กฎีรัตน์
1202564วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานครนายรัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนเร่ ธุ แอนด์ เดอะ พุ จำกัด