กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 111 ถึง 120 จาก 246 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
1112565วัดไชโยอ่างทองทายาทสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา และพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1122565วัดป่าโมกอ่างทองมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา
1132565วัดเสาธงทองลพบุรีกรมการข้าว
1142565วัดสิริจันทรนิมิตร (ธ)ลพบุรีกรมการปกครอง
1152565วัดมณีชลขัณฑ์ (ธ)ลพบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1162565วัดพิกุลทองสิงห์บุรีนางสาววัชรี เทียนสุวรรณ
1172565วัดโบสถ์ (ธ)สิงห์บุรีสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
1182565วัดพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรีสำนักงานเลขาคุรุสภา
1192565วัดธรรมามูลชัยนาทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1202565วัดเขาแก้วสระบุรีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน