กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 111 ถึง 120 จาก 198 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
1112564วัดกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยาสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1122564วัดศาลาปูนพระนครศรีอยุธยาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
1132564วัดไชโยอ่างทองสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
1142564วัดเสาธงทองลพบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1152564วัดพิกุลทองสิงห์บุรีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1162564วัดเขาแก้วสระบุรีกระทรวงพลังงาน
1172564วัดเขาบางทราย (ธ)ชลบุรีกระทรวงแรงงาน
1182564วัดญาณสังวราราม (ธ)ชลบุรีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
1192564วัดชัยมงคลชลบุรีนายสมควร นางจำเนียร ค้าขาย
1202564วัดใหญ่อินทารามชลบุรีบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประทีป ทีปกรสุขเกษม