กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 101 ถึง 110 จาก 246 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
1012565วัดกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยานางสาวอุลัยวรรณ สกฤษศิลป์ และนางเล็กหง สกฤษศิลป์ พร้อมครอบครัว
1022565วัดศาลาปูนพระนครศรีอยุธยาพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล
1032565วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)พระนครศรีอยุธยามูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
1042565วัดหน้าพระเมรุราชิการามพระนครศรีอยุธยาสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี
1052565วัดเสนาสนาราม (ธ)พระนครศรีอยุธยาสำนักงาน คปภ.
1062565วัดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1072565วัดพรหมนิวาสพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
1082565วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามพระนครศรีอยุธยาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
1092565วัดบรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (รอหนังสือ)
1102565วัดอ่างทองอ่างทองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น