กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 91 ถึง 100 จาก 264 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
912566วัดปรมัยยิกาวาสนนทบุรีกระทรวงมหาดไทย
922566วัดบัวขวัญนนทบุรีนายชวิศ ชื่นเจริญ ประธานกรรมการบริษัท สไมล์พิคเจอร์ จำกัด
932566วัดเฉลิมพระเกียรตินนทบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
942566วัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรีสำนักงานอัยการสูงสุด
952566วัดจันทน์กะพ้อ (ธ)ปทุมธานีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
962566วัดชินวรารามปทุมธานีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
972566วัดเขียนเขตปทุมธานีนางเพ็ญศรี ชั้นบุญ
982566วัดเสนาสนาราม (ธ)พระนครศรีอยุธยากรมเจ้าท่า
992566วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามพระนครศรีอยุธยากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1002566วัดชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยากระทรวงยุติธรรม