กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 91 ถึง 100 จาก 238 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
912564วัดนาคกลางกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
922564วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครมูลนิธิปู่อิ่ม ย่าเป้า เนียมพลอย นำโดย นางมะลิ นางสาวศุภจิรา มีใย
932564วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
942564วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครวัดราชนัดดาราม
952564วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครวุฒิสภา
962564วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครสภาผู้แทนราษฎร
972564วัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
982564วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
992564วัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
1002564วัดรัชฎาธิษฐานกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์