กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 91 ถึง 100 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
912563วัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์
922563วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
932563วัดนางชีกรุงเทพมหานครอุบาสิกา ภาวนา ปราณี
942563วัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
952563วัดอาษาสงครามสมุทรปราการนายพิทักษ์ นางรัตนา สุวรรณเสวตร
962563วัดทรงธรรมสมุทรปราการบริษัท พีเค. เชลฟ แอนด์ สแตนด์ จำกัด นำโดย นางลัดดา ดุลจำนงค์
972563วัดโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการแม่ชีสุนีย์ มี้เจริญ
982563วัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรีกรมที่ดิน
992563วัดเขมาภิรตาราม (ธ)นนทบุรีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ ไทย จำกัด (ชสอ.)
1002563วัดปรมัยยิกาวาสนนทบุรีดร. กฤษฎา ไชยสงวนมิตต์ นางสาวนิธินันท์ ตันชูเกียรติ และ บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (๒๐๐๑) จำกัด