กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 91 ถึง 100 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
912563วัดรัชฎาธิษฐานกรุงเทพมหานครนางสาวบังอร เจริญเนตร
922563วัดคูหาสวรรค์กรุงเทพมหานครนายบรรจง กระถินทอง นางหวาน ทองเนียม นางสมบัติ วิจิตรพนมศิลป์
932563วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครนายบุญเฉิด นางเจริญ แตงอ่อน
942563วัดอินทารามกรุงเทพมหานครนายประพัฒน์ นางพิชญา เลิศพงศาภรณ์ พร้อมครอบครัว
952563วัดยางกรุงเทพมหานครนายสมศักดิ์ ฟักภู
962563วัดจันทารามกรุงเทพมหานครนายสวัสดิ์ ศิริเอี้ยวพิกูล เจ้าของและผู้จัดการบริษัท ไฮเทค ไทย คอนกรีต จำกัด
972563วัดหลักสี่กรุงเทพมหานครนายเกตุ มนทการติวงศ์
982563วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครนายเอนก จงเสถียร
992563วัดธาตุทอง (ธ)กรุงเทพมหานครบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
1002563วัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)