กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 91 ถึง 100 จาก 204 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
912567วัดใหญ่อินทารามชลบุรีดร. ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
922567วัดชัยมงคลชลบุรีนายโมฮินเดอร์ซิงห์ นางสวินเดอร์กอร์ โกลาตี พร้อมครอบครัว
932567วัดญาณสังวราราม (ธ)ชลบุรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
942567วัดบางพระชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
952567วัดป่าประดู่ระยองบริษัท สำเพ็ง ๒ จำกัด (รอผลตรวจประวัติฯ)
962567วัดลุ่มระยองสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
972567วัดบูรพาพิทยารามจันทบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
982567วัดคิรีวิหารตราดมหาวิทยาลัยศิลปากร
992567วัดโยธานิมิตตราดแพทย์หญิงเมธาวดี หนุนภักดี พร้อมครอบครัว
1002567วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรานางสาวสุวิชา พูลเกษ