กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 91 ถึง 100 จาก 232 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
912566วัดปรมัยยิกาวาสนนทบุรีกระทรวงมหาดไทย
922566วัดเฉลิมพระเกียรตินนทบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
932566วัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรีสำนักงานอัยการสูงสุด
942566วัดจันทน์กะพ้อ (ธ)ปทุมธานีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
952566วัดชินวรารามปทุมธานีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
962566วัดเขียนเขตปทุมธานีนางเพ็ญศรี ชั้นบุญ
972566วัดเสนาสนาราม (ธ)พระนครศรีอยุธยากรมเจ้าท่า
982566วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามพระนครศรีอยุธยากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
992566วัดชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยากระทรวงยุติธรรม
1002566วัดกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยานางสาวสุวรรณา เลี้ยงสุคนธร